Voor bedrijf, branche en beleid
Portfolio
staaloog
De heer Coumans heeft uitgebreide kennis en ervaring met projecten over innovatie en kennisoverdracht. Deze ervaring heeft hij opgedaan als zelfstandig adviseur, maar hij heeft ook een brede kennisbasis en een betrouwbaar netwerk opgedaan in loondienst van branchevereniging STIBA, bij TNO-STB en bij Nehem KMC Rosmalen.


Subsidietrajecten
Voor veel innovatietrajecten zijn subsidies beschikbaar. Deze verminderen het risico van de ondernemer en openen vaak deuren, die anders gesloten zouden blijven. Coumans is gespecialiseerd om de juiste subsidie te vinden en daar vervolgens een succesvolle aanvraag voor te doen.

Innovatiesubsidies
- Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI en DEI+
- MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren MIT
- Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal MKB Idee
- Subsidie Internationaal Marktgerichte R&D Eurostars
- Mentale gezondheid door preventie en participatie Geestkracht
- Aanjaagsubsidie Metroploolfegio Eindhoven
- Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant
- Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport DKTI
- Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk WBSO
- Innovatie Prestatie Contracten IPC

Onderwijssubbsidies
- SIA Raak Pro en MKB
- SIA Centre of Entrepeneurship
- Regionaal Investeringsfonds RIF MBO Publiek Private Samenwerking

Opdrachtgevers
Deze opsomming is slechts een beperkte weergave van het uitgebreide netwerk van Coumans, dat zich beweegt in het producerend MKB, met een accent op de energiesystemen en -aandrijving, en Virtual Reality en Augmented Realitybedrijven.

Coumans is als adviseur direct actief geweest voor onder andere de volgende bedrijven:
- HDM Sustainable Solutions Maassluis
- Meliora/ Saasen Bedrijfshulpverlening Mierlo
- Intronics
- GIGA-groep Barneveld
- Van Acht Koel en Vriesopslag
- Beltech Eindhoven
- Intronics Standdaarbuiten
- Visit Media Groep Tilburg

En voor de volgende onderwijs en brancheorganisaties:
- VIV/BOVAG Energie Systemen & Revisie
- ROC Da Vinci College Dordrecht
- Hogeschool Arnhem Nijmegen HAN
- Fontys Hogeschool Eindhoven
- Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
- Vereniging voor Metalen Ramen en Gevels VMRG
- FDP Federatie Dunne Plaat
- STIBA
- Modint
- Focwa
- Stichting Kennis Innovatie MKB
- GBO Glas Branche Organisatie
- UNETO
- OESO Parijs


CV-gegevens
Functie: Senior adviseur bij Nehem KMC Rosmalen
Begeleiding en adviseuring van verschillende brancheverenigingen bij het uitvoeren van Innovatieprojecten voor de leden van deze verenigingen.

Functie: Bedrijfskundig adviseur en Plv Algemeen Secretaris van STIBA.
STIBA is de branchevereniging van Autodemontagebedrijven. Concreet bijgedragen aan het gezond maken en houden van deze branche onder druk, met complexe regels en gevoelige bedrijfsvoering voor de aangesloten bedrijven. Met direct bedrijfsadvies maar ook met het opzetten van branchebrede systemen zoals Internetsysteem voor het leveren van gebruikte onderdelen en de onafhankelijke certificering, KZD, met daaronder gehangen een classificatiesysteem voor bedrijven.

Functie: Onderzoeker en adviseur bij TNO-Strategie Technologie en Beleid.
- Internationaal OESO-onderzoek Impact and Perpectives of E-Commerce naar de invloed van E-Commerce op de organisatie van de productieketen.
- Onderzoek naar de succesfactoren van snelgroeiende (MKB)-bedrijven in Nederland
- Een aantal technolgiescans, waarin hij voor verschillende brancheverenigingen in de metaal- en dienstensector, verzameld heeft wat de belangrijkste en meest beïnvloedende technologieën in de nabije toekomst (max 10jr) zijn.

De heer Coumans is in 1993 afgestudeerd als Ingenieur Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als specialisatie Technology Assessment. Hij is van jaargang 1963.