Voor bedrijf, branche en beleid
Werkwijze
hout
Coumans O&A kent een aantal speerpunten:
- Innovatieregelingen en subisies
- Onderzoek en Advies-projecten
- Interim en detachering


- Innovatieregelingen en subisies
De overheid kent een groot aantal regelingen en subsidies die gericht zijn op het vergroten van het innovatief vermogen van met name MKB-bedrijven. Met deze subsidies vermindert de overheid de risico's die samenhangen met het opstarten en ontwikkelen van vernieuwende producten of processen. De overheid hanteert een brede definitie van wat een innovatie is: alles wat nieuw is in de branche, maar wat niet als een 'of-the-shelf'-product gekocht kan worden is innovatief. Daarmee voorkomt ze eindeloze discussies en geeft ze de bedrijven de ruimte.

De belangrijkste landelijke regeling van dit moment is de IPC-regeling, of Innovatie Prestatie Contracten. Bedrijven sluiten een innovatie prestatie contract met de overheid en krijgen daarvoor max € 30.000 voor een periode van jaar. In deze regeling speelt de branchevereniging een zeer belangrijke rol: zij coördineert het vooronderzoek, waarin ze minimaal 15 individuele IPC's verzamelt van de bedrijven en levert deze in. Vervolgens ziet ze toe op een goede uitvoering. Voor beide activiteiten krijgt ook de brancheorganisatie een behoorlijke vergoeding.

Dhr. Coumans heeft veel ervaring met deze regeling, sterker nog, hij is persoonlijk betrokken geweest bij de vormgeving ervan. Voor meerdere brancheverenigingen heeft hij een (succesvolle) aanvraag ingediend en is hij betrokken (geweest) bij de uitvoering van het project.
Vóór een aanvraag praat Coumans vrijblijvend over haalbaarheid met de beleidsmedewerkers en geeft, indien dat gevraagd wordt, een korte presentatie van de regeling voor het bestuur. Vervolgens vertaalt zij de wensen van de organisatie in een goede aanvraag. De ervaring van Coumans met deze aanvragen zorgt voor een goed resultaat in korte tijd.

Coumans is een adviesbureau, met goede kennnis van Innovatieregelingen. Coumans werkt over het algemeen met een vast dagtarief of, op verzoek, met een percentage van de verstrekte subsidie. Eventueel kan wel overlegd worden over een risicodeling, met aangepaste factuurmomenten.

Coumans heeft is deelnemer in 2 professionele netwerken en heeft goede contacten met andere bureaus. het daardoor erg eenvoudig kennis en capaciteit te vragen, te delen. Indien nodig schakelt zij deze adviseurs.


- Onderzoek en Advies-projecten
Coumans is in te schakelen voor allerlei onderzoeksprojecten en advieswerkzaamheden op hhet gebied vvan Innovatie. Zowel snelle kortlopende activiteiten, als langer durende projecten. Strategische trajecten met besturen enn directies, lezingen over innovatie of bedrijfskunde op jaarvergaderingen, onderzoeken naar klanten- of ledentevredenheid, ledenbezoeken, etc.

Bedrijfsdirecties interviewen is een grote kracht van Coumans: hij slaagt er altijd in door te dringen tot de kern, waarbij ondernemers en leidinggevende medewerkers de ware redenen van gedrag, beslissingen of twijfels laten zien. Vaak worden hem vertrouwelijke zaken meegedeeld. Deze blijven vanzelfsprekend vertrouwelijk, maar ze geven wel een duidelijke diepgang aan het onderhavige advies- of onderzoeksproject.


- Interim en detachering
De heer Coumans is direct in te zetten als interim medewerker. Hij heeft veel ervaring in het werken als onderzoeker en adviseur bij TNO en Nehem KMC en voor brancheverenigingen, als interim Algemeen Secretaris en beleidsmedewerker bij STIBA, maar ook als extern adviseur en onderzoeker. Zijn specialisme ligt in de bedrijfskundige en innovatie-sfeer. Hij is ervaren in de persoonlijke begeleiding van bedrijven en met branchebrede projecten. Hij kent de bedrijven en de brancheverenigingen. Hij heeft daarom weet van de gevoeligheden die er zijn tussen de verwachtingen die individuele bedrijven hebben van hun vereniging enerzijds en de manier waarop de vereniging de collectieve belangen van allen moet zien te behartigen anderzijds.

Vanzelfsprekend werkt Coumans O&A volgens Algemene Voorwaarden. Die kunt u
hier opvragen.